BaRD geeft richting en sturing aan kinderopvang organisaties in het gebruik van ruimtes en gebouwen.
Van visie naar Ruimte!

BaRD heeft de trainingen Ruimten Maken overgenomen van AKTA. Dit doen we in samenwerking met Hogeschool Windesheim

Newsflash

Loading...

Wat we doen

Voor wie?

BaRD geeft trainingen en workshops voor het gebruik van ruimtes, naar aanleiding van de pedagogische visie van de organisatie en de Wet Kinderopvang.

BaRD werkt voor kinderopvang organisaties: KDV, PSG, BSO en IKC. De trainingen en workshops zijn bedoeld voor de pedagogisch coach en locatiemanager.

Ik zoek een training

Waarom?

Een goede inrichting biedt een meerwaarde voor de pedagogisch medewerker, én voor de kinderen. Door training ontstaat er eigenaarschap bij de pedagogisch medewerker zodat de kwaliteit van de ruimte en het pedagogisch plan gehandhaafd blijft.

Door het gebruik van de ruimte, de visie van de organisatie en het kind centrum centraal te stellen zal de ruimte bijdragen als derde pedagoog. Het goed inrichten van een kindcentrum betekent meer dan het creëren van een gezellige sfeer. Het is het bewust en adequaat vertalen van de pedagogische visie van uw organisatie naar de ruimtelijke omgeving van het kind.

Uit de praktijk

Het beste resultaat door samenwerking. Meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op via 0655323126 of email ons op info@ruimtedenken.nl